Άλμπουμ 4-Κρίκων Compact A4 "Classic"
Κλασέρ • Τιμή: 28,50€

Θήκη • Τιμή: 21,50€

Φύλλα Πακέτο των 5 • Τιμή: 11,50€

Κωδικοί: 327805-327840
Χάρτινα Πλαίσια Νομισμάτων 50x50mm
Συρραπτικού Πακέτο των 25 • Τιμή: 3,30€
Συρραπτικού Πακέτο των 100 • Τιμή: 9,95€
Αυτοκόλλητα Πακέτο των 25 • Τιμή: 4,95€
Αυτοκόλλητα Πακέτο των 100 • Τιμή: 15,90€

 


Άλμπουμ 11-Κρίκων Νομισμάτων
περιέχει 4 φύλλα για 48 νομίσματα
Coin-N (Μαύρα Πλαίσια)
Κλασέρ: 320760 • Τιμή: 56,80€
Φύλλο: 320770 • Τιμή: 8,95€
Coin-S (Κόκκινα Πλαίσια)
Κλασέρ: 320762 • Τιμή: 69,95€
Φύλλο: 320772 •Τιμή: 9,95€
Θήκη: 320831-5 • Τιμή: 19,95€

 
 


Άλμπουμ 4-Κρίκων Premium "Maxi"
με χωρητικότητα έως και 20 φύλλων
Κλασέρ • Τιμή: 29,95€
Θήκη • Τιμή: 22,95€

 


Φύλλα Πακέτο των 2 • Τιμή: 4,30€
Φύλλα Πακέτο των 5 • Τιμή: 9,50€

 
   

Άλμπουμ 2-Κρίκων Euro Blisters
Σειρά "Standard"
Κλασέρ: 327378 • Τιμή: 21,50€
Θήκη: 327371 • Τιμή: 16,50€
Σειρά "ARTline"
Κλασέρ: 327379 • Τιμή: 22,50€
Θήκη: 327370 • Τιμή: 16,50€
 
Φύλλα: 327388 • Τιμή: 7,95€
Πακέτο των 5

 
 SAFE® Νομισματικά Συστήματα Συλλογής  2 3 4  
    ifsda     Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!