14-Κρίκων "Favorit"
Εικονογραφημένα Φύλλα Ελλάδος
 
14-Κρίκων "Favorit"
Εικονογραφημένα Φύλλα Κύπρου
 
 

Κωδικός
312092
312093-1
312093-2
312093-3
312093-4
312093-5
312093-6
31209317

 

Περίοδος
1945-1960
1961-1977
1978-1993
1994-2003
2004-2009
2010-2014
2015-2016
2017

 

Φύλλα
17
54
56
37
38
43
21
10

 

Τιμή
46,60€
132,30€
137,20€
90,70€
93,10€
105,40€
57,50€
37,00€

 

Κωδικός
312145
312146-1
312146-2
31214614
31214615
31214616
31214617

 

Περίοδος
1979-1980
1981-2001
2002-2016
2014
2015
2016
2017

 

Φύλλα
8
46
43
4
4
3
3

 

Τιμή
19,60€
131,60€
105,40€
12,75€
12,75€
12,00€
12,00€

 
   

Κωδικός
Μαύρου
3H1021
3H1024
3H1025
3H1026
3H1027
3H1029
3H1030
3H1031
3H1032
3H1033
3H1034

 

Κωδικός
Διάφανου
3H2021
3H2024
3H2025
3H2026
3H2027
3H2029
3H2030
3H2031
3H2032
3H2033
3H2034

 

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
210 x 21
210 x 24
210 x 25
210 x 26
210 x 27,5
210 x 29
210 x 30
210 x 31
210 x 32
210 x 33
210 x 34

  Ποσέτες
Γραμματοσήμων
 

Κωδικός
Μαύρου
3H1035
3H1036
3H1039
3H1040
3H1041
3H1043
3H1044
3H1048
3H1049
3H1052
3H1053
3H1055

 

Κωδικός
Διάφανου
3H2035
3H2036
3H2039
3H2040
3H2041
3H2043
3H2044
3H2048
3H2049
3H2052
3H2053
3H2055

 

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
210 x 35
210 x 36
210 x 39
210 x 40
210 x 41
210 x 43
210 x 44
210 x 48
210 x 49
210 x 52
210 x 53
210 x 55

   
  Πακέτο των 25 • Τιμή: 7,70€   Πακέτο των 25 • Τιμή: 8,90€  
  Λωρίδες με διλή ραφή
d=κλειστό πάνω & κάτω
  Μεγάλα Μπλοκ με διλή ραφή
d=κλειστό πάνω & κάτω
 
   

Κωδικός
Μαύρου
3H1058
3H1060
3H1066
3H1070
3H1072
3H1075
3H1078
3H1082
3H1086

 

Κωδικός
Διάφανου
3H2058
3H2060
3H2066
3H2070
3H2072
3H2075
3H2078
3H2082
3H2086

 

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
210 x 58 d
210 x 60 d
210 x 66 d
210 x 70 d
210 x 72 d
210 x 75 d
210 x 78 d
210 x 82 d
210 x 86 d

  Ποσέτες
Γραμματοσήμων
 

Κωδικός
Μαύρου
3H1201
3H1202
3H1203
    Πακέτο
3H1204
    Πακέτο
3H1206
    Πακέτο
3H1318
    Πακέτο

 

Κωδικός
Διάφανου
3H2201
3H2202
3H2203
των 10   •
3H2204
των 5    •
3H2206
των 6    •
3H2318
των 5    •

 

Μέγεθος mm
ΠλάτοςxΥψος
130 x 85 d
148 x 105 d
160 x 120 d
Τιμή: 8,90€
210 x 170 d
Τιμή: 8,95€
148 x 210 d
Τιμή: 8,95€
297 x 210 d
Τιμή:12,45€

   
  Πακέτο των 10 • Τιμή: 7,70€      
  1 2  
    ifsda     Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!