Λωρίδες με μονή ραφή στερέωσης
   
Λωρίδες με μονή ραφή στερέωσης
 
   

Κωδικός
Μαύρου
3H1021
3H1024
3H1025
3H1026
3H1027
3H1029
3H1030
3H1031
3H1032
3H1033
3H1034

 

Κωδικός
Διάφανου
3H2021
3H2024
3H2025
3H2026
3H2027
3H2029
3H2030
3H2031
3H2032
3H2033
3H2034

 

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
210 x 21
210 x 24
210 x 25
210 x 26
210 x 27,5
210 x 29
210 x 30
210 x 31
210 x 32
210 x 33
210 x 34

  Ποσέτες
Γραμματοσήμων
 

Κωδικός
Μαύρου
3H1035
3H1036
3H1039
3H1040
3H1041
3H1043
3H1044
3H1048
3H1049
3H1052
3H1053
3H1055

 

Κωδικός
Διάφανου
3H2035
3H2036
3H2039
3H2040
3H2041
3H2043
3H2044
3H2048
3H2049
3H2052
3H2053
3H2055

 

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
210 x 35
210 x 36
210 x 39
210 x 40
210 x 41
210 x 43
210 x 44
210 x 48
210 x 49
210 x 52
210 x 53
210 x 55

   
  Πακέτο των 25 • Τιμή: 8,25€   Πακέτο των 25 • Τιμή: 9,75€  
  Λωρίδες με διλή ραφή στερέωσης
d=κλειστό πάνω & κάτω
  Λωρίδες με διλή ραφή στερέωσης
d=κλειστό πάνω & κάτω
 
 

Κωδικός
Μαύρου
3H12080
3H12085
3H12090
3H12095
3H12100

    Πακέτο
3H12105
3H12110
3H12115
3H12120
3H12125
    Πακέτο

 

Κωδικός
Διάφανου
3H22080
3H22085
3H22090
3H22095
3H22100
των10 •
3H22105
3H22110
3H22115
3H22120
3H22125
των 8  •

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
265x 80 d
265x 85 d
265x 90 d
265x 95 d
265x 100 d
Τιμή: 9,95€
265x 105 d
265x 110 d
265x 115 d
265x 120 d
265x 125 d
Τιμή: 9,95€

  Ποσέτες
Γραμματοσήμων
 

Κωδικός
Μαύρου
3H12130
3H12135
3H12140
3H12145
3H12150
    Πακέτο
3H12155
3H12160
    Πακέτο
 
 
Κωδικός
Μαύρου
3H1318
    Πακέτο

 

Κωδικός
Διάφανου
3H22130
3H22135
3H22140
3H22145
3H22150
των 7  •
3H22155
3H22160
των 6  •
 
    Μεγάλο
Κωδικός
Διάφανου
3H2318
των 5  •

Μέγεθος mm
ΜήκοςxΥψος
265x 130 d
265x 135 d
265x 140 d
265x 145 d
265x 150 d
Τιμή: 9,95€
265x 155 d
265x 160 d
Τιμή: 9,95€
 
Μπλοκ A4   
Μέγεθος mm
ΠλάτοςxΥψος
297x210 d
Τιμή: 13,75€

 
         
  1 2  
    ifsda     Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!